Aanvullende info

Ursprünglich bin ich Deutscher und Deutsch ist meine Muttersprache: wenn Sie lieber Deutsch sprechen wollen: herzlich willkommen! Nederlands spreek ik net zo goed. English? We can speak English as well.

Kosten: 100 EUR per sessie van ongeveer 1 uur. Intake = gratis.

Vergoeding zorgverzekering: wanneer u een aanvullende zorgverzekering heeft, dan kunt u een deel van de kosten terug krijgen.

Wanneer u de voorkeur geeft aan therapie op afstand, dan kunnen wij via beeldbellen werken (MijnDiAd = veilige omgeving).

Ik ben registerlid van de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, registratienummer 9091.

Registerlid NFG, registratienummer 9091

Ik ben lid van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ): Registratienummer 210066R.

AGB-code van de praktijk: 9006 6910

AGB-code Heinz Freese: 9010 7836

%d bloggers liken dit: