Voor wie?

Vaak worden wij door anderen, situaties of levensgebeurtenissen getriggerd en daarmee (onbewust) herinnerd aan oude pijn die wij of nog heel goed kunnen herinneren of allang vergeten zijn. De herinneringen roepen nare gevoelens op en doen zich in ons gedrag gelden dat wij vaak helemaal niet (bewust) door hebben. Hierbij valt te denken aan het vermijden van (bepaalde) personen en situaties, een enorme behoefte aan het controleren en het arrangeren van personen en situaties naar eigen hand, piekeren, een enorme onrust voelen, zich terugtrekken uit (bepaalde) sociale activiteiten, niet op te durven komen voor een eigen mening, eigen behoefden en belangen, niet te durven zeggen waar het op staat, niets meer (durven) doen, middelengebruik, ziek zijn (wellicht lichamelijke klachten hebben die medisch niet verklaard kunnen worden), zich zo helemaal op het werk of seksuele activiteiten storten of juist geen zin meer hebben in seks en nog veel, veel meer.

Deze herinneringen zijn gekoppeld aan (weggedrukte) nare gevoelens (bijvoorbeeld ten gevolg van psychisch en lichamelijk geweld, verwaarlozing en andere nare ervaringen of andere leerprocessen die ons nog niet zo lang geleden of gedurende onze opvoeding, op school of in andere situaties overkomen zijn. Deze nare gevoelens kunnen machteloosheid, woede, angst, somberheid/depressie (vaak een gevolg van machteloosheid), verwardheid, onrust, piekeren, paniek, lichamelijke klachten enzovoort zijn waaronder wij in meer of mindere mate lijden. Wij kunnen het gevoel hebben dat wij niet de moeite waard zijn, dat wij volstrekt afhankelijk zijn of dat wij er niets aan kunnen doen. Uiteindelijk kunnen wij hierdoor in ons leven tekortschieten, vereenzamen, niet ons potentiaal ontwikkelen dat in ons zit, een burn-out krijgen of in een klinische stoornis terecht komen.

Wanneer u merkt dat u dat anders wilt neem dan contact met mij op om gedurende een gratis intakegesprek te onderzoeken wat u wilt en wat de mogelijkheden zijn. Wij gaan bespreken op welke wijze wij het kunnen aanpakken zodat u uw doelen bereikt. Het maakt niet uit met wat u komt.

ANGST: algemene angst, paniekaanvallen, sociale angst, door bepaalde triggers in een shock terecht komen, fobieën, dwanggedachten en -handelingen, …

MACHTELOOSHEID/HULPELOOSHEID: wanneer wij ons machteloos/hulpeloos voelen dan uit zich dit vaak door boosheid en woede (naar buiten gericht) of somber (naar binnen gericht) worden. Deze gevoelens zijn vaak aangeleerd en kunnen worden aangepakt.

SOMBERHEID(DEPRESSIE): depressie en angst liggen vaak dicht bij elkaar, heeft u last van negatieve gedachten of piekeren, voelt u zich fut- en energieloos, komt u s’ ochtends uw bed niet uit, heeft u nergens zin in, …

MOEILIJKHEDEN IN DE SOCIALE INTERACTIE MET ANDEREN: assertiviteit, identiteit, LGBTQ+, …

WERK: Burn-out klachten en burn-out, bore-out, overspannenheid, problemen in de interactie met leidinggevenden, collega’s en klanten.

GROEI: persoonlijke groei, beroepskeuze maken, carrièreswitch, …

Dus zit u niet lekker in uw vel, vindt u het moeilijk om contacten met andere mensen aan te gaan of te onderhouden, bent u op uw werk toe aan groei, weet u niet wat u verder wilt of voelt u zich overspannen of opgebrand, heeft u een burn-out of wat dan ook: laat u zich graag horen en zien voor een kennismakingsgesprek (intake = gratis). Natuurlijk heb ik ook een kopje koffie, thee of iets anders voor u.

%d bloggers liken dit: