Werkwijze/EMDR/Hypnose-Therapie

Be sure you put your feet in the right place, then stand firm.” Abraham Lincoln

De Integratieve Coaching, Counseling en Psychotherapie is een relatief nieuw paradigma dat recht probeert te doen aan alle dimensies die ons menszijn uitmaken.

Wij werken aan de 6 mensdimensies die een sterke invloed op en een wisselwerking hebben met uw wensen, behoeften, dilemma’s en problemen. Deze 6 dimensies zijn uw gedrag, uw gevoel, uw gedachten, uw lichaam (waar in uw lichaam voelt u…), uw sociale omgeving en uw spirituele dimensie (wat geeft eigenlijk zin aan uw leven en waarvoor doet u het eigenlijk allemaal?). De integratieve werkwijze is het allernieuwste paradigma in de behandelkunde en omvat alles wat het menszijn uitmaakt.

Verder werk ik met de zogenaamde dagdroomtherapie (en andere katathym imaginatieve methoden) voor de bewerking en verwerking van nog niet bewuste wensen, behoeften, dilemma’s en conflicten. Hierdoor worden al die dingen die u onbewust bezighouden en u veel energie kosten langzaam maar zeker bewust en bewerkbaar gemaakt. Hierdoor krijgt u snel (weer) grip en voelt u zich snel beter.

Door heling (integratie van onbewuste en afgesplitste aspecten) hoeft u geen energie meer te besteden om pijnlijke en niet verdraagbare aspecten onbewust te houden waardoor u zich steeds energieker gaat voelen. Door groei (sociaal- emotionele ontwikkeling) wordt u steeds beter in de interactie met andere mensen waardoor uw leven steeds plezieriger wordt.

Enkele voorbeelden van de gebruikte imaginatieve beïnvloedingsprocedures zijn:

EMDR: Wanneer dat past kan EMDR worden ingezet. Voordeel van EMDR is dat het relatief weinig belastend is.

Ontwikkelings- en ontdekkingswandeltochten: In uw voorstelling onderzoekt u wat u wilt ontwikkelen of wat u dat nare gevoel geeft (geen echte wandelingen).

Grote – Kleine – (innerlijk kind) Interventies: Wanneer u als volwassen persoon in het hier en nu nog steeds rondloopt met dat nare gevoel dat u vroeger (toen u jonger was of ook als kind) voelde en dat steeds weer de kop opsteekt in bepaalde situaties: u gaat als volwassene en sterke persoon in het hier en nu de kleine (of jongere) uit het verleden (dus uzelf) helpen zodat u zich zo kunt voelen als u dat wilt (en het nare gevoel langzaam verdwijnt).

Confrontatiewandeltochten in uw voorstelling: U gaat in uw voorstelling op zoek naar dat iets dat zich zo naar voelt of u zo een naar gevoel geeft om dat iets onder ogen te zien, contact te maken, te veranderen en te bewerken zodat u zich snel beter voelt.

Verschillende delen in beeld: Bij innerlijke conflicten kunt u de tegenstrijdige delen in beeld brengen (bijvoorbeeld op een imaginair podium, in een imaginair theater) en bewerken.

Zogenaamde lichaamstochten bij psychosomatische klachten: in uw voorstelling gaat u een kijkje nemen in uw lichaam en naar die plek/plekken toe waar u pijn heeft of die u niet vertrouwd. Door het onder ogen zien hoe het daar uitziet wordt u gerust gesteld of u komt te weten wat er aan de hand is. Vervolgens kunt u als er iets is naar uw huisarts gaan voor verder lichamelijk onderzoek.

Hypnose-Therapie: soms kunnen een aantal sessies Hypnose-Therapie ervoor zorgen dat u zich veel beter voelt. Als nodig kunnen wij vervolgens met andere methoden verder aan uw klachten en uw verdere heling werken.

En natuurlijk ook alle andere gangbare methoden zoals die worden toegepast in de cognitieve gedragstherapie en andere stromingen: registreren (5-G schema), psychoeducatie, cognitief-gedragstherapeutische methoden en nog veel meer.

%d bloggers liken dit: