Hypnotherapie

Hypnotherapie werkt direct in op het onbewuste, waardoor daar het zelfhelend vermogen in werking gezet wordt. Bij een zware lichamelijke verwonding kan de arts/chirurg wellicht al het weefsel weer aan de juiste plaats brengen en verbindingen van bloedvaten en zenuwen herstellen, toch de echte genezing wordt gedaan door uw lichaam zelf. Zo kunnen wij hypnotherapie zien: er vindt een ingreep plaats waardoor het onbewuste de heling van de psychische verwonding in gang zet.

Bij hypnotherapie gaat u in een diepere trance. Hiervoor reik ik u zo te zeggen een trap aan om steeds dieper af te dalen tot in de diepere trance (hoe diep u gaat bepaalt u helemaal zelf). Vervolgens reik ik allerlei imaginaties en suggesties aan, die de heling op gang brengen of ik spreek met bepaalde delen van u.

Hypnotherapie is voor iedereen zonder ernstige psychiatrische aandoeningen geschikt. Hypnotherapie is uitstekend geïndiceerd bij

  • Geringe ik-sterkte (ook persoonlijkheidsproblematiek).
  • Lichamelijke klachten, die geen lichamelijke oorzaak hebben.
  • Burn-out: mensen die rondlopen met een burn-out kunnen door de burn-out vaak helemaal niets meer, waardoor hypnotherapie uitstekend geschikt is.
  • Alle andere psychische klachten en problemen.

Achtergrond:

Bij veel therapievormen is een zekere herbeleving van nare gevoelens/opheffing van dissociatie onderdeel van de behandeling. Meestal is dat ook helemaal geen probleem omdat die nare gevoelens in kleine porties verwerkt worden waardoor u zich langzaam maar zeker steeds beter voelt en heling in u plaatsvindt. Soms is de psychische verwonding zo ernstig dat een directe confrontatie met het nare gevoel te veel is. In deze gevallen kunnen wij met hypnotherapie een bewerking op een onbewust niveau laten plaatsvinden, waarbij allerlei psychische problemen op een onbewust niveau behandeld kunnen worden.

Ab Dijksterhuis (professor aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en auteur van het boek “Het slimme onbewuste”) zegt dat ons onbewuste ongeveer 200.000 keer groter is dan ons bewuste. Evolutionair gezien hebben wij als mensen pas sinds een paar honderdduizend jaar een wat hoger bewustzijn (cognitie en taal), terwijl wij als mensen (en zo ook onze hersenen) meerdere honderd miljoenen jaar evolutie achter de rug hebben. Ook voor die tijd van kunnen denken en praten (dus een paar honderdduizend jaar geleden en daarvoor) moesten wij in een sociale omgeving kunnen functioneren en onze plaats in de groep weten. Want uit de groep gegooid worden betekende destijds de zekere dood. Dus werd onze plaats in de groep op basis van onbewuste conclusies en emoties naar aanleiding van of de omgeving veilig was en hoe wij door de primaire verzorgers en belangrijke anderen behandeld werden gevormd. Dit werkt vandaag de dag nog precies op de zelfde wijze en is nauwelijks hoger geëvolueerd. Dus hoe wij ons voelen wordt grotendeels bepaald door hoe wij tijdens ons opgroeien en ook daarna ons veilig voelden, hoe wij door belangrijke anderen zijn behandeld en door andere onbewuste leerprocessen. Wanneer dat aversief was, lopen wij later nog steeds met aversieve gevoelens in en over onszelf rond. Deze aversieve gevoelens in en over onszelf kunnen door therapie dusdanig veranderd worden dat wij ons goed kunnen voelen. Dit oud systeem stuurt ons dus aan op basis van vroeg geleerde emoties, terwijl dit “systeem” niet meer aansluit bij onze huidige maatschappij. Want vaak weten wij dat wij geen reden (meer) hebben om ons zo naar te voelen, terwijl wij het niet uit kunnen zetten. Psycho- en hypnotherapie kunnen die oude niet meer kloppende gevoelens als het ware helen zodat wij ons goed kunnen voelen.

Ab Dijksterhuis zegt dat ons bewustzijn niet meer dan een soort persvoorlichter van ons onbewuste is. Net als in een gigantisch groot bedrijf met honderdduizend medewerkers weet zo’n persvoorlichter vaak van tuten nog blazen en verteld alleen maar mooie verhalen om het bedrijf in een mooi daglicht te laten verschijnen, terwijl zich achter de schermen dingen afspelen die het daglicht niet kunnen verdragen. Afgesplitste complexen zijn niet bewust, veroorzaken onprettige gevoelens en spelen door in wat wij zeggen en in ons gedrag, Pas wanneer deze onbewuste afgesplitste complexen geïntegreerd worden in onze totaliteit en/of meer bewust wordt gemaakt, komt de persvoorlichter steeds beter te weten wat er speelt in de totaliteit van ons onbewuste (en veel dingen zullen en kunnen nooit echt bewust worden).

Hypnotherapie zorgt voor de integratie van afgesplitste complexen (gedrag, voelen, denken, waar in het lichaam voelen wij de emotionele pijn, …), waardoor de afgesplitste complexen geïntegreerd worden waardoor de nare gevoelens niet meer op komen spelen en wij ons goed kunnen voelen en kunnen worden wie wij werkelijk zijn.

Ik ben gecertificeerd hypnotherapeut voor klassieke en neoklassieke hypnotherapie.

%d bloggers liken dit: