Stotteren

Ik wil onderzoeken of en in welke mate volwassen personen die stotteren door klassieke hypnotherapie geholpen kunnen worden om het stotteren te verminderen.

Hiervoor zoek ik volwassen personen die stotteren. Wat u gratis krijgt zijn vijf sessies hypnotherapie die hoe dan ook uw welzijn enorm gaan verbeteren. Neem contact op via http://www.coachingcounselingenpsychotherapie.com/contact of stuur een e-mail of bel mij.

De behandelingen zijn in het kader van dit onderzoek voor de eerste vijf deelnemers helemaal gratis.

Er zijn diverse onderzoeken en (eigen) praktijkervaringen die erop wijzen dat (klassieke) hypnotherapie het stotteren doet verminderen.  Een voorbeeld: In een single case studie (1997) waarbij een 29 jarige volwassen man die stotterde met hypnotherapie werd behandeld komt naar voren dat hypnotherapie een positief effect heeft op het verminderen van stotteren: De hypnotherapie zette in op het versterken van de algemene ik-sterke, angstreductie en relaxatie. Het stotteren van deze man verminderde van 20% van de gesproken woorden van voorgegeven teksten voor de behandeling (nulmeting) tot minder dan 2% na afloop van de behandeling. Uw welzijn gaat dan hoe dan ook flink vooruit.

Klassieke hypnotherapie is een therapievorm, waarbij uw on(der)bewuste direct aangesproken wordt. Er worden aan u zogenaamde passieve imaginaties en suggesties aangeboden, waardoor gevoelens, beelden, associaties, lichamelijke sensaties, enzovoort in uw on(der)bewuste geactiveerd worden en daardoor het zelfhelend vermogen op gang gebracht wordt. Dit kan een aanpak zijn die het stotteren bij volwassenen doet verminderen.

De onderzoekstappen omvatten het volgende:

  • Voor begin en na afloop van de therapie wordt de stotterernst door twee spreektaken vastgesteld door het zogenaamde Stuttering Severity Instrument. U vertelt 3 minuten lang over bijvoorbeeld uw werk en u krijgt een tekst van 125 woorden die u moet voorlezen. Er wordt een geluidsopname en een video-opname gemaakt om vast te stellen hoeveel procent van de woorden gestotterd gesproken werden en de lichamelijke begeleidingsverschijnselen worden geteld. Daarnaast wordt uw welzijn op de vier dimensies (di)stress, depressie, angst en lichamelijke spanningsklachten door met behulp van een vragenlijst gemeten (4DKL = VierDimensionele KlachtenLijst: 50 vragen = ongeveer 10 tot 15 minuten).
  • U ontvangt vijf sessies hypnotherapie met pauzes van tenminste een week tussen de sessies. De hypnotherapie zet in op het vergroten van de algemene ik-sterkte, angstreductie, reductie van lichamelijke spanningsklachten, enzovoort en er worden speciale zogenaamde posthypnotische suggesties toegevoegd die op het verminderen van het stotteren inzetten.
  • U krijgt van elke sessie een geluidsopname mee naar huis die u twee maal tussen de sessies door thuis moet beluisteren.

U kunt altijd de therapie voortijdig beëindigen wanneer u de behandeling om welke reden dan ook niet voort wilt zetten.

Wanneer u al eerder met of zonder succes therapieën hebt gehad m.b.t. het verminderen van het stotteren of andere klachten, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of wat dan ook (behalve hypnotherapie), dan bent u van harte welkom om aan dit onderzoek mee te doen. De therapie moet dan wel rond 2 jaar geleden zijn afgerond.

Voorwaarden om mee te kunnen doen zijn:

  • U leeftijd ligt tussen 18 en 69 jaar.
  • U heeft nooit eerder in uw leven met klassieke hypnotherapie behandeld.
  • U heeft geen ernstige psychiatrische aandoeningen.
  • U bent niet verslaafd aan alcohol of drugs en u bent op de dagen van de behandelingen niet onder invloed van alcohol of drugs.
  • U bent op de afgelopen 2 jaar niet in psychologische behandeling of stottertherapie geweest en ook op dit moment niet in een psychologische behandeling of stottertherapie.

De behandelingen zullen in de maanden november, december 2021 en januari 2022 plaatsvinden.

Voor de eerste en de laatste sessie moet u ongeveer 2 uur, voor de tweede tot en met de vierde sessie ongeveer 75 minuten rekenen.

Dit onderzoek wordt in het kader van een opleiding tot integratieve psychotherapeut aan de Academie voor Psychotherapie in Amsterdam uitgevoerd.

%d bloggers liken dit: